מעגל משפחתי הינו חלק מנסיון של עיריית תל אביב למתג את תחנות טיפת החלב שבעיר